محاسبه متراژ کناف

محاسبه متراژ کناف

محاسبه متراژ کناف

بر اساس پانل ورودی در متراژهای زیاد بالای 100 متر و در متراژ های کم و واحد های کم به صورت متر طول  و یا به صورت توافقی و کلیدی محاسبه می شود.

 

هزینه اجرای بتونه کاری کناف جدا محاسبه میشود.

 

برای کارهای طراحی کناف ساده بین 35000 الی 45000 تومان محاسبه می شود که این قیمت به نوع جنس و متراژ کار متفاوت می باشد.

 

بررسی حجم کار مربوطه با متراژ کاری  مسلما  هرچه در اندازه بالاتری باشد تعرفه قیمت کاهش می یابد و عواملی چون نصب و بتونه کاری  و مصالحی  که استفاده می شود قطعا بی تاثیر در سطح قیمت ها نمی باشد.